هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

بزرگ ترین روز تاریخ
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸

کوروش آرام گـــیر در بسـتر           ملک ما بی تو گشت خاکستر

ســد به روی تمدنم بســـتند          بـــی تـمــدن چه فرق با استر

ننگ بادا به من که در خوابم          میـهنـم با عرب شد هم بسـتر

 

روز بزرگداشت

کوروش بزرگ، گرامی باد


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان