هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

داریوش بزرگ Darius The Great
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩

داریوش بزرگ

Darius The Great 

 

 


ادامه مطلب...
comment نظرات ( )
الکساندر و خشایارشا
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩

وقتی از الکساندر (اسکندر) مقدونی سخن به میان می آید برخی او را مانند بزرگترین قدیس ها می ستایند و برخی هم به مانند خونخوار ترین حیوانات می کوبند .

اما الکساندر هم مانند بسیاری از انسان ها دارای صفات نیک و بد بوده است . شجاعت و رشادت مهم ترین صفات نیکش بوده است و شراب خواری و کشتار برگه های تاریک تاریخ وی می باشد .

اما در غرب الکساندر به عنوان چهره ای قابل احترام مورد توجه قرار گرفته می شود و از طرفی خشایارشا – پادشاه بزرگ ایران که در اوج دوران هخامنشی فرمانروایی می کرده است - به عنوان یک تجاوز گر شناخته می شود و در بسیاری از اوقات نامش با نام بربر آورده می شود. البته هیچ کس مطلق نیست و مطمئناً خشایارشا هم اشتباهاتی در دوره فرمانروای اش داشته است . 

اما بشنویم که همین الکساندر درباره ی خشایارشا چه می گوید .الکساندر بهنگام آتش زدن تخت جمشید چون مجسمه ی خشایارشا را بر زمین افتاده دید ، چنین گفت :

آیا باید بگذرم و بگذارم همچنان بر خاک افتاده باشی تا بخاطر لشکر کشیت به یونان مجازات شوی ، و یا تو را به احترام روح بزرگ و صفات خوبت از زمین بردارم ؟

 

 

 

یاری نامه ها :

تاریخ تمدن – ویل دورانت

تاریخ ده هزار ساله ایران – عبدالعظیم رضایی


comment نظرات ( )
یگانه پرستی در ایران
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩

روزگارانی (در مرز هزار سال پیش) کشور های با فرهنگ آن دوران چون: یونان، مصر، روم، بابل کلده، آشور و سراسر جزیرة العرب به خدایان دست ساز خویش چون: بعل، آشور، شینتو، شیوا، لات، منات، عزی و هبل روی می آوردند. نیاکان فرزانه ی ما یکتا پرست و خدا شناس بودند و تشنگان دانش و شناخت را از آبشخور خرد و اندیشه ی والای خویش سیراب می ساختند. در همه کارهای خود به سه ریشه: اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک به درستی باور داشتند و کارهای خود را از روی این سه ریشه انجام می دادند.

 روزگاری که در بین هیچ کشور و ملتی خدا شناسی در بین نبود، ایرانیان هوشمند با آموزش و پرورش و همچنین وجود پیامبر ایرانی، بهترین جمله یعنی خشنه تزه اهورامزدا (به نام خداوند بخشنده مهربان) بر زبان می راندند و با نام خداوند یکتا کارهای خود را آغاز می نمودند و جهانیان را به شگفتی وا می داشتند.


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان