هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

گُردآفرید Gord Afarid
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٩

گُردآفرید یا گُردآفرین پهلوان زن ایرانی و دختر گژدهم است.


ادامه مطلب...
comment نظرات ( )
روح معنوی در زندگی اجتماعی
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩

دکتر آدلف راب می گوید:

«چیزی که در تاریخ ایران بیش از هر چیز جالب توجه است و روح معنوی ایرانیان را در زندگی اجتماعی آنان مجسم می سازد، طرز تعلیم و تربیت آنها بوده است. این تعلیم و تربیت از طفولیت در روح جوانان ایران منشأ احساسات نیکی گردیده، ایشان را در هر کاری به شاهراه راستی و ترقی راهنمایی می نموده است. از ابتدا به طوری قوای روحانی و جسمانی ایشان را مهیای کار نموده و جامعه ی صحیح و سالمی را تربیت می نمود که افراد آن در آتیه به آسانی می توانستند با خدمات شایان، وظایف خود را به وطن و ملت خود انجام دهند.»


comment نظرات ( )
آرامگاه کوروش Tomb Of Cyrus
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱:۳٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩

آرامگاه کوروش

Cyrus's Tomb


ادامه مطلب...
comment نظرات ( )
زندیه Zand
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ امرداد ۱۳۸٩

کریم خان زند


ادامه مطلب...
comment نظرات ( )
وزیران قاجار Qajar's Ministers
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ امرداد ۱۳۸٩

قائم مقام فراهانی


ادامه مطلب...
comment نظرات ( )
پیروز بی برده
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٤:٥٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩

وقتی که ایران هست خلیج یعنی فارس

تاریخ می لرزد از خشم قوم پارس

 

جز این اگر باشد خلیج آبی نیست

بی سایه ایران غیر از سرابی نیست

 

تا میهن کاوه تابوت ضحاک است

این سرزمین از هر اهریمنی پاک است

 

صدها هزار آرش جان در کمان دارند

تیری اگر کاریست این عاشقان دارند

 

وقتی هویت را در نام می جوید

هر بی نشان ناچار صد یاوه می گوید

 

چیزی که در صلح است از جنگ می خواهد

قدرت اصالت نیست فرهنگ می خواهد

 

ما وارث کوروش فرزند جمشیدیم

پیروز بی برده بت نپرستیدیم

 

ما ریشه ای دیرین در عشق و خون داریم

مادر شب تاریخ تا صبح بیداریم

 

 


comment نظرات ( )
رستم دستان Rostam-e Dastan
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٩

برای دیدن سایز بزرگ برخی تصاویر بر روی آنها کلیک کنید

رستم دستان

Rostam-e Dastan


ادامه مطلب...
comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان