هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

کیومرث
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠


ادامه مطلب...
comment نظرات ( )
چهارمین جشن دیگان
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠

 دی به دین روز

آتورپات مانسپندان ( یکی از بزرگ ترین روحانیان زردشتی دوران ساسانیان و سال های سال سمت موبدان موبد با او بوده است ، از او دو رساله به خط پهلوی بر جای مانده است .) در باره ی دی به دین روز می گوید : « دی به دین روز هر کار که خواهی کردن ، بکن و زن به خانه آور و موی و ناخن ویرای و جامک پوش.»

 


ادامه مطلب...
comment نظرات ( )
جشن درفش ها (درامزینان)
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠

مهر روز از دی ماه برابر با 16 دی در گاهشماری ایرانی

جشنی به نام «درامزینان» یا «کاکتل» یا «کاکثل» در متون ایرانی که جشنی بسیار کهن و اسطوره ای و ناشناخته است که نام های گوناگون آن ارتباط با «درفش کاویان» و «گاو کتل» یا «گاو درفش» را نشان می دهد.

درفش کاویانی


ادامه مطلب...
comment نظرات ( )
سومین جشن دیگان - جشن تبیکان
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠

جشن تبیکان 

دی به مهر روز از دی ماه برابر با 15 دی در گاهشماری ایرانی.

جشنی همراه با ساخت تندیس ها و پیکره هایی به شکل انسان با گل یا خمیر که در پشت بام ها قرار می دادند و گاه آن ها را می سوزاندند.
در باور مردم این کار برای از بین بردن موجودات آزار رسان بوده است.
در برخی متون از این جشن به نام «تبیکان» یا «بتیکان» نام برده شده است که به احتمال شکل تغییر یافته ی «دیبگان» است.


همچنین در بامداد این روز سیب خورده و نرگس می بوییدند و با فرا رسیدن شامگاه سنبل بر آتش می نهادند و بر این باور داشتند که با این کار سراسر سال را آسوده و دور از فقر و خشکسالی خواهند بود.


ادامه مطلب...
comment نظرات ( )
گاهنبار میدیازرم
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٠

گاهنبار میدیازرم 

گاهنبار میدیازرم دردویست و نودمین روز از سال به پایان می رسد و با تقویم فعلی از دهم تا چهاردهم دی ماه می باشد . در این روز ها جانوران آفریده شدند.


ادامه مطلب...
comment نظرات ( )
دومین جشن دیگان
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠

 دی به آذر روز

آتورپات مانسپندان ( یکی از بزرگ ترین روحانیان زردشتی دوران ساسانیان و سال های سال سمت موبدان موبد با او بوده است ، از او دو رساله به خط پهلوی بر جای مانده است .) در باره ی دی به آذر روز می گوید : « دی به آذر روز به شستشوی سر و پیرایش موی و ناخن بپردازد .»


ادامه مطلب...
comment نظرات ( )
نوشتاری جالب
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠

نوشته زیر را در تارنگار ایران پرست خواندم که بسیار جالب و خواندنی و البته دیدنی بود. پیشنهاد می کنم حتما بخوانید:

نقاشی با GPS


comment نظرات ( )
خرم روز (نخستین جشن دیگان)
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠

از روز های ارزشمند گذشته های دور که یادگارهایی از آن به جا مانده است می توان به «خرم روز»  اشاره کرد. نخستین روز دی ماه، شاید به دلیل گرامی داشت صفات خداوند، جشنی در میان ایرانیان روزگاران کهن با نام «خرم روز» رواج داشته است. جالب آنکه از برخی روایات بر می آید که در این روز برابری و برادری مورد توجه بوده است.


ادامه مطلب...
comment نظرات ( )
یلدا در نگاهی کوتاه
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠

 

یلداتون یلدایی باد 


ادامه مطلب...
comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان