هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

نگاهی به نوشیدنی در ایران
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٢

سالها این پرسش که خواستگاه نخستین نوشیدنی های مختلف با طعم های گوناگون کجا بوده  و انسان چگونه به خواص آنها پی برده است؛ ذهن پژوهش گران را مشغول کرده است. در داستان های کهن ایرانی، کشف نوشیدنی و گرفتن آب میوه ها را به جمشید، پادشاه بزرگ ایران نسبت داده اند که این موضوع شاید به ما در یافتن خواستگاه نوشیدنی ها یاری رساند.

کتاب «نفایس الفنون فی عرایس العیون» داستان جالبی پیرامون این موضوع آمده است. خلاصه این داستان به این شرح است که جمشید به زیر دستان خود دستور داد که گیاهان گوناگون را بکارند و میوه ی آنان را امتحان کنند. چون درخت انگور را چشیدند و آنان را خوش آمد، جمشید دستور داد تا آب آن را بگیرند و در خمره کنند.


 ادامه را بخوانید:

نگاهی به نوشیدنی در ایران


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان