هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

نوروز ایرانی
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۳

پس از این تلاش‌های هزاران ساله برای حفظ هر چه بهتر این آیین باستانی که امروزه تحسین جوامع بین المللی را برانگیخته است، متأسفانه این روزها اقداماتی صورت می گیرد که این جشن را به کل غیر ایرانی بخوانند! می‌دانیم که وقتی از حوزه فرهنگ و تمدن ایران سخن می گوییم منظور ما صرفا یک کشور و مرزهای سیاسی امروز نیست بلکه منظور یک ناحیه فرهنگی کهن است که دستاوردهای مشترک فراوان داشتند که یکی از آنها نوروز است.


 ادامه را بخوانید:

نوروز ایرانی


comment نظرات ( )
پیک‌های نوروزی
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۳

در آیین‌ها و مراسم کهن نوروزی ایرانیان، به پیک‌های نوروزی که اکنون به سفیران فراموش شده فرهنگ بی شباهت نیستند اشاره شده است. پیک‌های نوروزی کسانی هستند که در سراسر ایران آمدن جشن را قبل از آغاز نوروز با اجرای مراسم خاصی نوید می‌دادند. بسته به نوع آداب و رسوم هر شهر و دیاری نحوه اجرای این مراسم و حتی نام این پیک‌های نوروزی فرق می‌کرده است.


 ادامه را بخوانید:

پیک های نوروزی


comment نظرات ( )
خلوص فرهنگی یا نظام فرهنگ؟!
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۳

به باور بسیاری از اندیشمندان، «فرهنگ» بیشترین نقش را در شکل گیری الگوهای زندگی و تفکر جوامع بشری دارد، تا جایی که بسیاری از نخبگان و فرهیختگان یک جامعه، برای بالندگی فرهنگ کوشش می‌کنند. در میان ایرانیان گرچه چنین کوشش‌هایی از جانب گروه‌های گوناگون انجام می‌گیرد و این کارها بسیار ستودنی است، ولی باید دید فرهنگ بالنده‌ای که به دنبال آن هستیم چگونه است و چه ویژگی‌هایی دارد؟!

شوربختانه بسیاری از کوشش‌ها تنها بر روی عناصر فرهنگی انجام می‌گیرد و کمتر به نظام فرهنگی پرداخته می‌شود، ولی در راستای دستیابی به یک فرهنگ بالنده، کوشش برای ساختن یک نظام فرهنگی، بسیار ارزشمند تر از تلاش برای پالایش و زدودن عنصرهای فرهنگی می‌باشد؛ هرچند یافتن نظام فرهنگی، با یافتن کارکردهای عناصر فرهنگی انجام می‌گیرد.

شاید راز کامیابی ایرانیان در گذشته‌های زرین، دست یافتن به یک نظام فرهنگی بوده است. از آنجایی که ما بخشی از یک گستره فرهنگی و تمدنی بسیار کهن هستیم برای دست یابی به نظام فرهنگی، باید رویکرد ویژه‌ای به دستاوردهای کهن داشته باشیم.

برای روشن تر شدن این موضوع، شاید بهتر باشد کمی گسترده تر در این باره سخن بگوییم.


 ادامه را بخوانید:

خلوص فرهنگی یا نظام فرهنگ؟!


comment نظرات ( )
نشست گفتگو محور
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان