هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

درد هزاران ساله
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۳

حضور روز افزون تروریست ها در منطقه، بازگو کننده یک درد هزاران ساله در منطقه ماست و آن هم مشکل امنیتی است! در طول تاریخ یورش های گوناگونی از شرق و غرب به ایران می شده است و همین باعث شد که حکومت های ایران برای اقتدار نظامی و سیاسی خود به فکر باشند تا بتوانند از کشور دفاع کنند. (هرچند برخی حکومت ها هم به این فکر نبودند و یا عملکرد خردمندانه ای نداشتند)

این واقعیتی است که امروز منافع ایالات متحده امریکا ایجاب می کند که این منطقه نا آرام باشد و از سود های کلان نفتی و... در این منطقه بهره ببرد، در نتیجه کمابیش به صورت آشکار یا ناآشکار از این تروریست ها حمایت مادی و معنوی می کند.
این موارد تلنگری به ما می زند که بیش تر به فکر تمامیت ارضی کشور باشیم، چرا که تبلیغات گستره ای برای تجزیه ایران صورت می گیرد و تجزیه ایران به معنای نا امن شدن بیش از پیش و جنگ های گسترده در منطقه می باشد. تصور کنید کشور های کوچک که نه ارتش حسابی دارند و نه قدرت سیاسی و اقتصادی فوق العاده ای دارند، هم مرز عراق یا افغانستان و یا پاکستان شوند!

شاید قدرت های غربی از نا امنی قفقاز هم استقبال کنند چرا که این کشور ها هم مرز بزرگترین دشمن آنها یعنی روسیه هستند. بدون شک بسیاری از کشور های قفقاز امنیت خود را مدیون کشور های ایران و ترکیه هستند و با تضعیف و تجزیه کشور ایران است که می توان به قفقاز و در نتیجه در تنگنا قرار دادن روسیه رسید.


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان