هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

سومین گردهمایی دهه فرهنگی خردمند توس
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٤

باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

کانون فرهنگی-دانشجویی ایران‌شناسی دانشگاه تهران برگزار کرد:

سومین گردهمایی دهه فرهنگی خردمند توس با نام «زبان پارسایان» که به جایگاه زبان پارسی در فرهنگ ایرانی و نقش فردوسی در پاسداری از آن اختصاص داشت.

استادانی همچون دکتر ناصر تکمیل همایون و استاد علیرضا شجاع‌پور در این گردهمایی حضور یافتند. ابوطالب مظفری و شوکتعلی محمدی شاری از شاعران هزاره کشور افغانستان هم به شعرخوانی پرداختند. همچنین مرشد محمد نیری، مدرس بین المللی مرشدی و نقالی، در این گردهمایی هنرنمایی کرد.


 ادامه را بخوانید:

سومین گردهمایی دهه فرهنگی خردمند توس


comment نظرات ( )
شعر استاد شجاع پور در واکنش به ناسزاگویی شاملو به فردوسی بزرگ
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٦:٠٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤

استاد شجاع پور درباره این شعر گفت: فردوسی را خواب دیدم و به او گفتم به تو نا سزا گفتند (در امریکا)، فردوسی هم از من پرسید، به چه زبانی به من ناسزا گفتند؟ من هم گفتم فارسی و او گفت اصلا مهم نیست، بگو فارسی صحبت کنند، به من هر چه می‌خواهند بگویند!

این شعر اشاره به ناسزا گویی احمد شاملو به فردوسی دارد و نزدیک به ۲۵ سال پیش سروده شده است.

در ادامه این شعر کامل را می‌آوریم...


 ادامه رابخوانید:

شعر استاد شجاع پور در واکنش به ناسزاگویی شاملو به فردوسی بزرگ


comment نظرات ( )
نوروز پیوندگاهِ ایرانشهر
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤

گیرم بهار بندرعباس کوته است

تاوان آن کرانه‌ی مازندران دهد

 

آنجا که چهارفصل، بهار است و چشم را

سوی بهشت پنجره‌ای بیکران دهد

 

نیلوفر کبود هنوز آسمان صفت

در خاک مرو ز ایزد مهرت نشان دهد

 

شادا بهار گنجه و باکو که جلوه اش

راهت به آستانه‌ی پیر مغان دهد

همانگونه که استاد شفیعی کدکنی، در شعر «بهار ایرانشهر» اشاره می‌کند، نوروز جشنی بوده و هست که میان همه‌ی ایرانیان رواج داشته و دارد، و لطفش هم به همین «درون مایه‌ی همبسته»‌ی آن است؛ از این رو تمثیل قالی ایرانی که استاد به کار برده اند، بسیار به جاست.

چون نیک بنگریم ایران به مانند پر نقش و نگار بودنِ قالی، دارای گوناگونی فرهنگی ست، ولی همه‌ی این فرهنگ‌ها دارای یک ساختار، ریشه‌ی همبسته و تاریخ همبسته هستند؛ به سخن دیگر می‌توان گفت ایرانشهر از به هم گره خوردن همین تار و پودها بافته شده است.

جشن نوروز، در کنار زبان، تاریخ همبسته و دیگر نمودها و نمادهای فرهنگ ایرانی، برای ما ایرانیان از دیدگاه «همبستگی ملی» و «هویت ایرانی» دارای نقش پررنگی است؛ شاید بتوان گفت یگانه مولفه‌ی هویتی است که میان همه‌ی باشندگان فلات ایران دارای سابقه‌ی تاریخی ست، و تا کنون نیز پایدار بوده است.


 ادامه را در خِرَدگان بخوانید:

نوروز پیوندگاهِ ایرانشهر


comment نظرات ( )
روز ملی شاخاب پارس
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤

۱۰ اردیبهشت، روز ملی شاخاب پارس گرامی باد

شاخاب پارس علاوه بر اینکه از نظر منابع طبیعی، گردشگری و ... اهمیت دارد، از لحاظ منافع ملی برای ما بسیار مهم است. این منطقه استراتژیک که یکی از مهمترین مناطق تأمین نفت جهان به حساب می‌آید، نموداری از تمدن کهن ماست و از لحاظ امنیتی سرنوشت ساز است.


 ادامه را در خِرَدگان بخوانید:

روز ملی شاخاب پارس


comment نظرات ( )
مهرورزی هزاران ساله در ایران
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤

مهرورزی و مهربانی ریشه بسیار کهنی در سرزمین ایران دارد و از هزاران سال پیش آثار باستانی قابل توجهی بدست آمده است که مهرورزی را نشان می‌دهد. در این نوشتار کوتاه به چندی از آنها اشاره می‌کنیم؛ هرچند موارد بیشتری از این دست وجود دارند.


ادامه را در خِرَدگان بخوانید:

مهرورزی هزاران ساله در ایران


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان