هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

نگاهی کوتاه به تحولات آیین زرتشتی
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۸:٢٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤

درباره آیین زرتشت و زرتشتی خواندن برخی از اشخاص تاریخی، همواره بحث‌هایی پیش می‌آید. این بحث‌ها معمولا برای دوران قبل از ساسانیان است چرا که خیلی اوقات معیار زرتشتی بودن، قرائت ساسانیان از این آیین، در نظر گرفته می‌شود. این گونه بحث‌ها هم ناشی از تغییر و تحولات آیین زرتشتی در دوران ساسانی است که بسیاری از پژوهشگران آن را زرتشتی ساسانی می‌خوانند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد نوآوری‌ها و تحریف‌هایی در دوران ساسانی رخ داد و به این دلیل است که برخی از احکام زرتشتی ساسانی را در دوران اشکانی و هخامنشی مشاهده نمی‌کنیم یا مواردی بر خلاف آنها را در ایران پیش از ساسانیان می‌بینیم.


 ادامه را در خِرَدگان بخوانید:

نگاهی کوتاه به تحولات آیین زرتشتی


comment نظرات ( )
ایوان کسری و نقصی که بهتر از هر کمال بود
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۸:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤

فرستاده قیصر روم به تماشای ایوان کسری پرداخت و از جلال و شکوه آن ستایش‌ها کرد. فقط در میدان جلوی ایوان نقصی مشاهده کرد و به همراهان باز گفت.

وی را چنین پاسخ دادند: «در آن مکان خانه از آن پیرزنی بود که حاضر به فروش نشد و چون شاه نخواست به آن پیر زن ستم روا دارد، آن خانه را به همان حال بگذاشتند و این نقص از آن است.»

و فرستاده گفت: «به خدا اکه این نقص بهتر از هر کمال است...» (۱)


ادامه مطلب...
comment نظرات ( )
حافظ شیرازی؛ شوق و مستی اهل راز یا شراب و شاهد شیراز؟!
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۸:۱٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤

با این همه تحقیق که در احوال حافظ کرده اند، با این همه تفسیر که بر اشعارش نوشته اند، هنوز که می‌داند وقتی وی از عشق و شراب صحبت می‌کند مقصودش شوق و مستی اهل راز است یا شراب و شاهد شیراز؟ در شعر او همه چیز رنگ ابهام دارد و رنگ اسرار. اما تا وقتی که او را جز در این غزل‌ها نمی‌توان جست، در شناخت او این نقطه استفهام باقی خواهد بود.


 ادامه را در خِرَدگان بخوانید:

حافظ شیرازی؛ شوق و مستی اهل راز یا شراب و شاهد شیراز؟!


comment نظرات ( )
شرح بزرگی کوروش در زمان قاجار
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤

این روزها برخی در اظهارات تعجب آور مدعی می‌شوند که ایرانیان تا قبل از دوره پهلوی، اصلا کوروش بزرگ نمی‌شناختند! در این بین عده‌ای هم اظهار می‌دارند که بزرگ شناخته شدن کوروش در زمان پهلوی و بر اساس سیاست‌های این حکومت به وجود آمد و تا قبل از آن اصلا کوروش را بزرگ نمی‌داشتند! در این راستا می‌توان به حسینقلی میرزا سالور عمادالسلطنه، از دیوانسالاران دوره قاجار اشاره کرد. عماد السلطنه از کوروش بزرگ با نام «سیروس کبیر» یاد کرده و صفات نیک او را ستوده است.


ادامه را بخوانید:

شرح بزرگی کوروش در زمان قاجار


comment نظرات ( )
ازدواج کوروش بزرگ با محارم، کاملا نادرست است
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤

عده ای با بیان موارد نادرست درباره کوروش بزرگ، گویی قصد تخریب وی را دارند. یکی از این موارد نادرست اتهام ازدواج با محارم است که به کوروش نسبت می‌دارند که این موضوع در هیج منبعی دیده نمی‌شود. در این نوشتار به بررسی این موضوع با توجه به اسناد و مدارک می‌پردازیم.


ادامه را بخوانید:

ازدواج کوروش بزرگ با محارم، کاملا نادرست است


comment نظرات ( )
روزهای ارزشمند تیرماه
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ تیر ۱۳٩٤

۱ تیر: جشن آب پاشونک

۶ تیر: جشن نیلوفر

۸ تیر: روز مبازه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی

۱۳ تیر: جشن تیرگان

جشن خام خواری


 در اینجا توضیح مختصر درباره هر کدام از این روزها را بخوانید:

روزهای ارزشمند تیرماه


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان