هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

» جوسازی ایران‌ستیزان علیه خردگان :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٦
» دیدگاه های سرزمین آزادگان :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤
» مراقب فعالیت ایران ستیزان باشیم :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳٩٤
» سیمای اسطوره ای ابومسلم :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
» زکریای رازی و اخلاق فراموش شده پزشکی :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
» رستم در آثار باستانی چین :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
» اشکانیان و پهلوانان حماسی ایران :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
» نگاهی به نام ایران در گذر تاریخ :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
» سخن‌هایی ماندگار از داریوش بزرگ :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
» جشن های باستانی امرداد ماه :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٤
» چرا کوروش از دیدن بانوی زیبا خودداری کرد؟! :: شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤
» نگاهی کوتاه به تحولات آیین زرتشتی :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤
» ایوان کسری و نقصی که بهتر از هر کمال بود :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤
» حافظ شیرازی؛ شوق و مستی اهل راز یا شراب و شاهد شیراز؟! :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤
» شرح بزرگی کوروش در زمان قاجار :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤
» ازدواج کوروش بزرگ با محارم، کاملا نادرست است :: دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤
» روزهای ارزشمند تیرماه :: دوشنبه ۸ تیر ۱۳٩٤
» فردوسی عاشق همسرش هم بود :: سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٤
» سومین گردهمایی دهه فرهنگی خردمند توس :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» شعر استاد شجاع پور در واکنش به ناسزاگویی شاملو به فردوسی بزرگ :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» نوروز پیوندگاهِ ایرانشهر :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» روز ملی شاخاب پارس :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» مهرورزی هزاران ساله در ایران :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» نوروز ایرانی :: شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۳
» پیک‌های نوروزی :: شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۳
» خلوص فرهنگی یا نظام فرهنگ؟! :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۳
» نشست گفتگو محور :: یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳
» اسپندگانتان شاد باد :: شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۳
» راز ماندگاری جشن‌ها :: سه‌شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۳
» Yalda :: سه‌شنبه ٢ دی ۱۳٩۳
» تصاویر و فیلم‌هایی از همایش سرای مهر :: شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳
» مرد خوش نام تاریخ :: چهارشنبه ٧ آبان ۱۳٩۳
» همایش سرای مهر :: جمعه ۱۸ مهر ۱۳٩۳
» داستان کوروش و اوپیس چیست؟ (بررسی پندار نادرست قتل عام مردم) :: جمعه ۱٠ امرداد ۱۳٩۳
» در باب ایران زمین و توران زمین :: دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳
» به این نکات درباره تیرگان بیشتر توجه کنیم :: جمعه ۱۳ تیر ۱۳٩۳
» ایران ستیزی با روش های جدید :: یکشنبه ۸ تیر ۱۳٩۳
» Most similar point on earth to the moon :: جمعه ٦ تیر ۱۳٩۳
» جشن نیلوفر همایون باد :: پنجشنبه ٥ تیر ۱۳٩۳
» Love and kindness from thousands of years ago in Iran :: پنجشنبه ٥ تیر ۱۳٩۳
» Hottest spot in the world :: چهارشنبه ٤ تیر ۱۳٩۳
» سرای شادی ها :: سه‌شنبه ۳ تیر ۱۳٩۳
» درد هزاران ساله :: پنجشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۳
» تو این را دروغ و فسانه مدان :: چهارشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» روز میهنی شاخاب پارس گرامی باد :: چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» داستان استر و اسطوره سازی ایران ستیزانه :: دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳
» روز نو :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» فصل‌نامه‌ی ایران‌پژوهی «فروزش» منتشر شد :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٢
» آیا آنچه در استوانه کوروش نوشته شده واقعیت داشته است؟ :: جمعه ٩ اسفند ۱۳٩٢
» شب چله (یلدا) :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» نگاهی به کتیبه نویافته خشایارشا و محتوای آن :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢
» چوگان و دست گل آقایان :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» سومین همایش یادبود استوانه کورش :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» کشف بنای عظیم مذهبی ساخته شده در دوره کوروش هخامنشی :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
» نگاهی به نوشیدنی در ایران :: پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٢
» استوانه کوروش بزرگ :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢
» جراحی مغز در شهر سوخته :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» مغز :: جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢
» جشن تیرگان :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» نگاره هایی از آرش کمانگیر :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» نماهنگ اسطوره ها :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» ایران پیروز :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢
» امید عباسی، یک مرد واقعی :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چند سروده از خیام نیشابوری :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خیام نیشابوری :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نگاره هایی از خیام نیشابوری :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» پدر دانش ایران شناسی :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» فردوسی بزرگ Ferdowsi The Great :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» اسطوره و تاریخ :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بررسی اندرز های پایانی کوروش بزرگ :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» وظیفه ما :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» شاپور یکم Shapour I :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نقاشی از اشکانیان :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نقاشی هایی از ساسانیان :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» جنبش اشکانیان :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» آیا قومی به نام فارس وجود دارد؟ :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مرگ کوروش کبیر - آیا یک ملکه سر کوروش را برید؟! :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» آیا شطرنج ایرانی است؟! :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سیزده به در، پس از دوازده روز به یاد دوازده ماه :: سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢
» سیزده به در و قتل عام ایرانیان!!!(دروغ آشکار) :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» نوروز ۹۲ :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» ملی شدن نفت :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» هفت سین های ما :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» جشن چهارشنبه سوری :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» زنده باد ایران :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱
» جملاتی از کوروش کبیر :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱
» درد مشترک :: جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱
» سرود های ملی ایران از آغاز تا کنون :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» بزرگمهر Bozorgmehr :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» کدام هدیه :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» روز های عشق، اسپندگان و ولنتاین :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» اسپندگان در ٢٩ بهمن یا ۵ اسفند ؟؟!! :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» آیا خورشید ومهر یکسان هستند؟! :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱
» زایش مهر :: چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱
» افسانه شب یلدا :: چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱
» دبستان شین آباد :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱
» یالثارات به کجا می روی اخوی؟ :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» جشن آذرگان :: جمعه ۱٠ آذر ۱۳٩۱
» باز هم ورزقانمان لرزید!!! آی ایرانی از خواب غفلت برخیز! :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
» بزرگداشت کوروش بزرگ :: شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
» مهرگان را چگونه زنده کنیم؟! :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱
» جشن مهرگان، جشن مهرورزی :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱
» سیمرغ Simorgh :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» فریدون Freydoon :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱
» جشن شهریورگان :: جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱
» جشن فغدیه (جشن خنکی هوا) :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» فرصتی از دست رفت :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» زلزله آذرآبادگان :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» کیخسرو KeyKhosro :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» جشن چله تابستان :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
» تخریب شریعتی محبوب :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» جشن امردادگان :: شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱
» جمشید، دوره تابندگی ایران :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
» مانی Mani :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» اینجا ایران است، و من تو را دوست دارم :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» سورنا Surena :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» آریو برزن Ariobarzan :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» «انسان بالدار» از پاسارگاد پرواز می‌کند :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» غیاث آبادی و مصادره اسناد تاریخی :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» پیشدادیان و تاریخ :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» کشف جدید در کاوش آبراهه‌های تخت جمشید :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» نشان های ماندگار در ایران :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» بررسی همسر کوروش بزرگ :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
» ابوریحان بیرونی Biruni :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
» نگاهی به نژاد آریایی :: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
» جشن نیلوفر :: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩۱
» جشن آب پاشونک :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
» در پی کاوش ها در پارسه،آبراهه های ۲۰ متری پیدا شد :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
» مجلس های ایران در دوران اشکانی :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» امام علی (ع) :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» چرا فرهنگ ایرانی؟! :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
» جشن خردادگان :: جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
» اصول جشن های ایرانی و تاریخ های متفاوت برای گرامی داشت جشن ها :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
» جشن گرما (ارغاسوان) :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» دکتر اشرفیان بناب، موضوع آریایی نبودن ایرانیان را تکذیب کردند :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پاسخ به همشهری جوان درباره کوروش بزرگ :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بررسی دلایل آغاز کشورگشایی‌های کوروش بزرگ :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خسرو انوشیروان Khosrau I :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» حمله از همه طرف :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» اردیبهشتگان :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سعدی :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کوروش بزرگ در شاهنامه فردوسی :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» جشن فروردینگان :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
» سیزده به در شاد باد :: شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱
» یاوه گویی بی بی سی درباره دانشمندان ایران :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» بی بی سی و کوروش انگلیسی :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» روان مصدق :: چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳٩۱
» بزرگان ایران زمین با تعاریف انگلیسی :: چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳٩۱
» سیب و زمین :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۱
» روز شادباش نویسی (روز امید) :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» نوروز، عصاره تمدن های کهن :: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱
» هفت :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
» نوروز، از تیر شید تا تیر روز :: جمعه ٢٦ اسفند ۱۳٩٠
» آیا خسرو پرویز نامه پیامبر (ص) را پاره کرد؟! :: جمعه ٢٦ اسفند ۱۳٩٠
» ایران دوستی فقط به حرف نیست :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠
» شواهد زیادی از آریایی بودن اکثر ایرانیان وجود دارد :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
» افتخار آفرینی جدایی نادر از سیمین :: پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٠
» باز هم تخریب آثار باستانی :: دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠
» کتاب سرخ :: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠
» نگاهی به دانشمندان و اندیشمندان بزرگ ایران :: شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٠
» برگردان درست واژگان رایانه ای :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠
» افسانه جشن سده :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» جشن سده :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» اندیشه کوروش :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
» جشن بهمنگان (بهمنجه) :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
» کیومرث :: شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠
» چهارمین جشن دیگان :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» جشن درفش ها (درامزینان) :: جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠
» سومین جشن دیگان - جشن تبیکان :: پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠
» گاهنبار میدیازرم :: شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٠
» دومین جشن دیگان :: پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠
» نوشتاری جالب :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
» خرم روز (نخستین جشن دیگان) :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» یلدا در نگاهی کوتاه :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» گاهنبار ایاثرم :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» سیاوش، اسطوره جاویدان + عکس :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» داستان سیاوش و مرگ دلخراشش :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» داستان سیاوش پاکدامن و سودابه فریب کار :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» نقاشی هایی از امام حسین(ع) و یارانش :: پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٠
» درباره بنی امیه :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
» حمله به ایران :: جمعه ٢٧ آبان ۱۳٩٠
» آیا این مرد درست می گوید؟! :: چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠
» پوشش بانوان ایران از ابتدا تا کنون :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠
» متن کامل کتاب استر :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠
» جشن آبانگان :: سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠
» نقاشی هایی از کوروش بزرگ :: جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠
» تصویر بازسازی شده از درفش کاویانی :: چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٠
» سردار قادسیه !!! :: جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠
» تخریب تخت جمشید و ارزش تخت جمشید :: سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
» گاهنبار پتی شهیم :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠
» جملاتی از نادر شاه :: چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠
» نادر شاه افشار King Nader :: چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠
» عکس های جالب به جا مانده از هخامنشیان :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» زبان ایرانیان و زبان های دیگر :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠
» تصاویر بازسازی شده از سواره نظام ساسانی :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
» پرچم کوروش کبیر :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠
» خزان جشن :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» زادروز کوروش بزرگ، هفتم آبان یا چهارم شهریور؟! :: جمعه ٤ شهریور ۱۳٩٠
» تصاویر بازسازی شده ی کاخ پارسه (تخت جمشید) :: دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠
» بزرگداشت ایرانیان در سراسر جهان :: سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠
» آثاری از ساسانیان :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠
» آثاری از اشکانیان :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠
» حسن صباح و حشاشین :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠
» پرچم های ایران از آغاز تا کنون :: چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٠
» نظر سنجی واحد پول ایران :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠
» معنای نام ماه های ایرانی :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠
» آرتمیس دریاسالار Artemisia :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٠
» عکس های جالب به جا مانده از هخامنشیان :: جمعه ۱٧ تیر ۱۳٩٠
» ذوالقرنین، کوروش، شمریرعش، اسکندر، فریدون، شین هوانگ تی، بلینس :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠
» گاهنبار میدیوشِم :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
» مجسمه آریو برزن :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
» ایوان مدائن(طاق کسری) Ivan Madaen :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٠
» تارنگار (وبلاگ) نشریه نیلوفر ایرانی :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
» فناوری در ایران باستان - شگفتی های تمدن ایران باستان :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
» iPad در دست هدیه آوران هخامنشی :: شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠
» نوروز، یادگار جمشید :: جمعه ٥ فروردین ۱۳٩٠
» آیا باید چهارشنبه سوری و سیزده بدر را نابود کرد ؟! :: سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩
» شگفتی های ایران باستان - مواردی که ایرانیان پیش قدم بودند :: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩
» داریوش بزرگ Darius The Great :: چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩
» الکساندر و خشایارشا :: سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩
» یگانه پرستی در ایران :: جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩
» کسی گمان نکند که بابک ترسی به دل راه داده است. :: دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩
» نمودار درختی شاهنامه :: شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩
» خط اصیل ایرانی - فونت زیبای خط اوستایی :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩
» سه یار دبستانی :: سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٩
» نخستین چشم مصنوعی جهان در ایران :: دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
» پیرامون تحریف نام خلیج فارس در مسابقات گوانگ ژو :: پنجشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٩
» یادی از کوروش :: پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩
» فیلم خشایارشا Xerxes باز گشت دوباره 300 :: چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩
» پاسارگاد در برابر زلزله های تا ٧ ریشتر مقاوم است :: سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩
» سجایای اخلاقی و تربیت صحیح و علمی :: دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩
» فلسفه آتش در دین زرتشت :: یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٩
» چفیه بر گردن کوروش :: چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٩
» عکس هایی از شاهنامه :: سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩
» بازگشت منشور کوروش به ایران :: شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٩
» ضحاک تازیZahak :: چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٩
» کاوه آهنگر Kave :: چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٩
» قدمت آریاها با توجه به زمان زرتشت :: یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩
» زاد روز کوروش بزرگ گرامی باد :: پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩
» پور سینا :: دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٩
» گُردآفرید Gord Afarid :: سه‌شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٩
» روح معنوی در زندگی اجتماعی :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» آرامگاه کوروش Tomb Of Cyrus :: پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩
» زندیه Zand :: جمعه ۸ امرداد ۱۳۸٩
» وزیران قاجار Qajar's Ministers :: جمعه ۸ امرداد ۱۳۸٩
» پیروز بی برده :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩
» رستم دستان Rostam-e Dastan :: یکشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٩
» خشایارشا Xerxes :: پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٩
» پرچم های ایران از آغاز :: شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩
» نام روز های ماه در گاهشماری ایرانی :: دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩
» جانسپاران ایران زمین (مصاحبه با مادر شهید خادم از شهدای اقلیت) :: جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸٩
» نگاره فروهر :: یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٩
» نقش برجسته های کوروش بزرگ :: چهارشنبه ٩ تیر ۱۳۸٩
» صفویه Safavid :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
» نخستین پویا نمایی (انیمیشن) جهان :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» نگاهی به دوران بلاش یکم :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» بزرگداشت سعدی :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» نوروز جاویدان :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸
» سلسله های باستان :: شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸
» آرم هیتلر یا گردونه ی خورشید؟ :: چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸۸
» از پارسی سره بدانیم :: پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸
» بزرگ ترین روز تاریخ :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸
» پارسی سره سخن بگوییم :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸
» رند شیراز :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸
» کتاب سوزی اعراب در ایران :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸
» روز شعر و ادب پارسی / بزرگداشت استاد شهریار :: جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸
» شاهزاده ایران Prince Of Persia :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸
» هفت کشور :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸
» شگفتی های تاریخ تمدن ایران :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
» حوادث طبیعی و بیداری :: یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸
» بزرگداشت زکریای رازی :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸
» مهدی اخوان ثالث :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸
» جومونگ و افسانه های ایرانی :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸
» بزرگداشت سهروردی :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸
» عکس های زمینه :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان