هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

رازی

رازی

 

اگر همه می‌توانستند از درون داشت های (استعدادهای) خود درست بهره بگیرند، گیتی همان بهشت می‌شد که همه می‌خواهند.
(رازی)

مردی خوش خو و نیک کردار که مهربانی ویژه ای به تهیدستان داشت و به درمان آنها می پرداخت.
کیمیاگر (شیمیدان)، پزشک، دارو ساز و اندیشمند بزرگ ایرانی که در شهر باستانی ری زاده شد (سده سوم خورشیدی). یادگارهای ارزشمند وی جایگاه ویژه ای در دانش جهان دارد و کارهای رازی - آن هم در دوران کهن- بسیار شگفت آور است. یافتن الکل و جوهر گوگرد از دستاورد های بزرگ رازی می باشد.

 

واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان