هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

واپسین به روز رسانی
گاهنبار پتی شهیم
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠

گاهنبار پتی شهیم


روز انیران از شهوریور  مصادف با سی ام شهریور در گاهشماری امروزی برابر با گاهنبار پتی شهیم است . این گاهنبار زمان آفرینش زمین است و از بیست و ششم شهریور آغاز و در سی ام به پایان می رسد . همانطور که می دانیم خداوند این هستی را در شش بخش آفریده است.

کتاب های مقدسی به مانند قرآن و تورات هم به این موضوع اشاره دارند .

اما هر یک از این بخش ها در آیین زرتشتی از ارزش خاصی برخوردار است.

آنان روزهایی را که معتقدند بخش مورد نظر به پایان می رسد ، گرامی دانسته و جشن می گیرند.

در طول سال شش گاهنبار داریم که هر یک از این گاهنبار ها مدت آفرینش یک چیز به خصوص است . نام این ها عبارتند از :


میدیوزرم ، میدیوشم ، پتی شهیم ، ایاثرم ، میدیارم ، همس پت مدم .

 

به طور کلی :  

١) 

میدیوزرم  ( مئیذیوئی زرمی) - Midyuzarm 

١١ تا ١۵ اردیبهشت

بر اساس گاهشماری باستان چهل و پنج روز فاصله از آغاز سال 

آفرینش آسمان 

 

٢) 

میدیوشم (مئیذیوئی شم ) – Midyushem 

١١ تا ١۵ تیر ( ١۵ امرداد )

بر اساس گاهشماری باستان یکصد پنج روز فاصله از آغاز سال 

آفرینش آب 

 

٣)

پتی شهیم (پئی تیش ههی ) – Patyshahim 

٢۶ تا ٣٠ شهریور

بر اساس گاهشماری باستان یکصد و هشتاد روز فاصله از آغاز سال 

آفرینش زمین 

 

۴) 

ایاثرم (ایاثریم) – Ayathrima 

٢٠ تا ٢۴ مهر

بر اساس گاهشماری باستان دویست و ده روز فاصله تا آغاز سال 

آفرینش نباتات 

  

۵)

میدیارم یا میدیازرم (مئید یائیری) – Maidyarem 

١٠ تا ١۴ دی

بر اساس گاهشماری باستان دویست و نود روز فاصله از آغاز سال 

آفرینش جانوران

  

۶)

همس پت مدم ( همس پت مئیدی ) – Hamas Path Madam 

٢۵ تا آخر اسفند

بر اساس گاهشماری باستان سیصد و شصت و پنج روز فاصله تا آغاز سال 

آفرینش انسان  

آخرین گاهنبار از ارزش بیشتری برخوردار است زیرا مدت آفرینش انسان است .

  

در تورات ، توضیح داده شده که خداوند در شش روز گیتی را آفریده 

 برای اطلاعات اینجا را کلیک کنید 

در قرآن هم اشاره می شودکه خداوند در شش نوبت آفرینش راخلق کرده است 

 برای اطلاعات اینجا را کلیک کنید 


بن مایه ها :

اصل و نسب و دین های ایرانیان باستان – تألیف استاد عبدالعظیم رضایی

لغت نامه دهخدا

پایگاه پژوهشی آریابوم

سالنامه بناد پژوهش های ایرانی

 

تاریخ انتشار نخستین: ٣٠ شهریور  ۱۳۸۸         تاریخ آخرین به روز رسانی: ٢۶ شهریور ١٣٩٠


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان