هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

واپسین به روز رسانی
روز میهنی شاخاب پارس گرامی باد
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳

روز میهنی شاخاب پارس (خلیج فارس) گرامی باد


 پیرامون شاخاب پارس بخوانید:

شاخاب پارس


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان