هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

واپسین به روز رسانی
نام روز های ماه در گاهشماری ایرانی
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩

در گاهشماری ایرانی، هر روز ماه نام خاصی دارد. برای مثال به روز دوم از هر ماه، بهمن روز می گویند و روز شانزدهم هر ماه را مهر روز می نامند.

همه ی جشن های باستانی بر اساس این نام ها ثبت شده اند و به نظر می رسد اساس گاهشاری باستان بر اساس نام روز های ماه بوده است.


به طور کلی این نام ها عبارتند از :

۱

اورمزد

۲

بهمن

۳

اردیبهشت

۴

شهریور

۵

اسپند (سپندارمذ)

۶

خرداد

۷

امرداد

۸

دی به آذر

۹

آذر

۱۰

آبان

۱۱

خور

۱۲

ماه

۱۳

تیر

۱۴

گوش

۱۵

دی به مهر

۱۶

مهر

۱۷

سروش

۱۸

رشن

۱۹

فروردین

۲۰

بهرام (ورهرام)

۲۱

رام

۲۲

باد

۲۳

دی به دین

۲۴

دین

۲۵

ارد

۲۶

اشتاد

۲۷

آسمان

۲۸

زامیاد

۲۹

مانتره سپند

۳۰

انیران (انا رام)

۳۱

اَورداد۱

۱- به نظر می رسد تعداد روز های ماه در گاهشماری باستان ۳۰ روز بوده است. (در گاهشماری امروزی ۶ ماه نخست سال، ۳۱ روز دارد) اما گفته می شود «اورداد» نام یک روز اضافی بود که هر چهار سال به گاهشماری باستان افزوده می‌ شد. از این رو «اورداد» نام خوبی برای روز سی و یکم در گاهشماری امروزی می باشد.


اما نام هایی از روز های هفته هم از ایران باستان به جا مانده است که به نام روز های میترایی مشهور هستند. این نام ها عبارتند از:

شنبه - کیوان شید

یک شنبه - مهر شید

دو شنبه - مه شید

سه شنبه - بهرام شید

چهارشنبه - تیر شید

پنجشنبه - اورمزد شید

آدینه - ناهید شید


یاری نامه ها:

گاهنامه فرهنگی. انتشارات فرهنگ ایران

هاشم رضی. گاهشماری و جشن‌های ایران باستان. تهران: انتشارات فروهر، ۱۳۵۸


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان