هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

واپسین به روز رسانی
پیروز بی برده
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٤:٥٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩

وقتی که ایران هست خلیج یعنی فارس

تاریخ می لرزد از خشم قوم پارس

 

جز این اگر باشد خلیج آبی نیست

بی سایه ایران غیر از سرابی نیست

 

تا میهن کاوه تابوت ضحاک است

این سرزمین از هر اهریمنی پاک است

 

صدها هزار آرش جان در کمان دارند

تیری اگر کاریست این عاشقان دارند

 

وقتی هویت را در نام می جوید

هر بی نشان ناچار صد یاوه می گوید

 

چیزی که در صلح است از جنگ می خواهد

قدرت اصالت نیست فرهنگ می خواهد

 

ما وارث کوروش فرزند جمشیدیم

پیروز بی برده بت نپرستیدیم

 

ما ریشه ای دیرین در عشق و خون داریم

مادر شب تاریخ تا صبح بیداریم

 

 


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان