هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

واپسین به روز رسانی
آرامگاه کوروش Tomb Of Cyrus
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱:۳٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩

آرامگاه کوروش

Cyrus's Tomb


 

عکس های متناسب زمینه

ابعاد:

١٢٠٠*١۶٠٠

 

ابعاد:

٩٠٠*١۴۴٠

متناسب مانیتور های واید

 

لحظاتی را در کنار آرامگاه کوروش بزرگ سپری کنید:

Panoramic Photo

 

درباره کوروش بزرگ بخوانید:

فرتور هایی (تصویر هایی) از کوروش بزرگ

کوروش بزرگ در شاهنامه فردوسی

کوروش بزرگ در نگاهی کوتاه

گفته هایی از کوروش بزرگ

زاد روز کوروش بزرگ - هفتم آبان یا چهارم شهریور؟!

اندیشه کوروش

ذوالقرنین


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان