هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

نقاشی هایی از ساسانیان
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢

ایوان مدائن

 


نگاره هایی از ایوان مدائن: ایوان مدائن

 

شاپور یکم

 

نگاره هایی از شاپور یکم: شاپور یکم

 

خسرو انوشیروان

نگاره هایی از خسرو انوشیروان: خسرو انوشیروان

 

 

سپاهیان

نگاره های بازسازی شده از سوار نظام ساسانی: سواره نظام ساسانی

 

 

 

نخستین گستردن: ۳۱ امرداد ۱۳۸۹         واپسین به روز رسانی:  ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲


بن مایه ها:

تارنگار اسوار ساسانی

تارنمای کاوه فرخ


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان