هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

واپسین به روز رسانی
استوانه کوروش بزرگ
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢

استوانه (منشور) کوروش بزرگ


بسیاری از ترجمه های ناقص و دارای عیب و اشکال منشور کوروش بزرگ که در فضای تارکده(اینترنت) و بسیاری از کتاب ها موجود هستند؛ در واقع فقط ترجمه ای فارسی از برگردان های انگلیسی یا فرانسوی نوشته های این استوانه می باشند که اشتباهات و معایب زیادی دارند.

خوشبختانه ترجمه های خوبی به فارسی آن هم به صورت مستقیم انجام گرفته است. از جمله این ترجمه ها می توان به ترجمه ی دکتر عبدالمجید ارفعی و ترجمه ی دکتر شاهرخ رزمجو اشاره کرد.


کلیک کنید:

ترجمه دکتر عبدالمجید ارفعی

 

کلیک کنید:  

ترجمه دکتر شاهرخ رزمجو

این ترجمه با توجه به قطعه های نو یافته صورت گرفته استcomment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان