هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

واپسین به روز رسانی
زاد روز کوروش بزرگ گرامی باد
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩

سخن کروزانتاس (یکی از یاران کوروش) درباره کوروش:

رفتار و خوی فرمانروایان نیک دل به هیچ روی از رفتار و خوی پدران نیک دل جدا نیست.

همچنان پدری مهربان که می سگالد و می کوشد تا فرخندگی و نیک بختی از راه زندگانی فرزندانش دور نباشد، کوروش نیز راه ها پیش پای ما می نهد تا از گذر آن ها میوه های نیک بختی بچینیم.

کوروش نامه گزنفون، دفتر هشتم، بخش یکم، بند نخست - برگردان ابوالحسن تهامی

زاد روزش گرامی 


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان