هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

کاوه آهنگر Kave
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٩

کاوه آهنگر

Kaveh the blacksmith


 

 

کاوه در برابر ضحاک تازی

 

 

درفش کاویانی


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان