هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

ضحاک تازیZahak
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٩


 

کاوه در برابر ضحاک تازی

 


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان