هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

واپسین به روز رسانی
نمودار درختی شاهنامه
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩


نمودار کامل را ببینید:

نمودار درختی شاهنامه


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان