هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

واپسین به روز رسانی
یگانه پرستی در ایران
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩

روزگارانی (در مرز هزار سال پیش) کشور های با فرهنگ آن دوران چون: یونان، مصر، روم، بابل کلده، آشور و سراسر جزیرة العرب به خدایان دست ساز خویش چون: بعل، آشور، شینتو، شیوا، لات، منات، عزی و هبل روی می آوردند. نیاکان فرزانه ی ما یکتا پرست و خدا شناس بودند و تشنگان دانش و شناخت را از آبشخور خرد و اندیشه ی والای خویش سیراب می ساختند. در همه کارهای خود به سه ریشه: اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک به درستی باور داشتند و کارهای خود را از روی این سه ریشه انجام می دادند.

 روزگاری که در بین هیچ کشور و ملتی خدا شناسی در بین نبود، ایرانیان هوشمند با آموزش و پرورش و همچنین وجود پیامبر ایرانی، بهترین جمله یعنی خشنه تزه اهورامزدا (به نام خداوند بخشنده مهربان) بر زبان می راندند و با نام خداوند یکتا کارهای خود را آغاز می نمودند و جهانیان را به شگفتی وا می داشتند.


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان