هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

نگاره هایی از خیام نیشابوری
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢

خیام نیشابوری

Omar Khayyam


 

تندیس خیام در دانشگاه کمپلوتنسه مادرید اسپانیا

 

 

 

 

 

تصاویری از فیلم هایی که درباره خیام ساخته شده است

 

 

امروز ترا دسترس فردا نیست

و اندیشه فردات بجز سودا نیست

 

ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست

کاین باقی عمر را بها پیدا نیست

(خیام نیشابوری)


بن مایه های فرتور ها(تصاویر):

Iran Politics Club

خبرگزاری مهر

تبان

 

نخستین گستردن: ۲۲ تیر ۱۳۹۱         واپسین به روز رسانی:  ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان