هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

واپسین به روز رسانی
جشن درفش ها (درامزینان)
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠

مهر روز از دی ماه برابر با 16 دی در گاهشماری ایرانی

جشنی به نام «درامزینان» یا «کاکتل» یا «کاکثل» در متون ایرانی که جشنی بسیار کهن و اسطوره ای و ناشناخته است که نام های گوناگون آن ارتباط با «درفش کاویان» و «گاو کتل» یا «گاو درفش» را نشان می دهد.

درفش کاویانی


در این روایت ها «فریدون» نیز جایگاه شاخصی دارد و می دانیم که در باورهای کهن، پیوندهای بسیاری میان فریدون و گاو وجود دارد.(مانند پرورش فریدون توسط «گاو پُرمایه» یا «گاو بَرمایه» و گرزه ی «گاو سر» فریدون)

گونه های مختلف نام های کهن، نشانه ی دیرینگی ِاین آیین و فراموش شدن شکل اصلی نام آن است.

این روز احتمالا در پیوند با دیده شدن صورت فلکی «گاو» یا «ثور» نیز بوده است.

 

بن مایه : پایگاه پژوهشی آریابوم

نوشتار هایی درباره درفش ها:

تصویر بازسازی شده از درفش کاویانی

درفش های ایران از آغاز تا کنون

هنرمندی جوانان جویای نام باستانی کار در همایش سرای مهر مورد توجه حضار قرار گرفت و در چندین نوبت به تشویق آنها پرداختند.

بخش‌هایی از هنرهای زورخانه‌ای:


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان