هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

واپسین به روز رسانی
اردیبهشتگان
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱

درگاهشماری ایرانی هر روز از ماه نام ویژه ای دارد و روز سوم هر ماه اردیبهشت نام داشته است. در هر ماهی که نام روز همانند ماه شود، جشن ویژه آن ماه برگزار می شود، بنابراین روز سوم(اردیبهشت روز) از اردیبهشت ماه، جشن اردیبهشتگان است.


 ادامه را در خِرَدگان بخوانید:

روزهای ارزشمند و جشن‌های باستانی اردیبهشت ماه


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان