هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

واپسین به روز رسانی
اصول جشن های ایرانی و تاریخ های متفاوت برای گرامی داشت جشن ها
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱

در گاهشماری ایرانی هر روز ماه نام خاصی دارد. (روز نخست: اورمزد، روز دوم: بهمن، روز سوم: اردیبهشت و...)

بنگرید به: نام روز های ماه در گاهشماری ایرانی

چیزی مانند نام روزهای هفته که امروز رایج است اما برای روزهای ماه. بسیاری از جشن های ایرانی هم بر اساس این گاهشماری گرامی داشته می شوند.

با توجه به نام ماه ها، در هر ماهی که نام روز برابر نام ماه شود؛ جشن ویژه ی آن ماه برگزار می شود. برای مثال روز دوم(بهمن روز) از بهمن ماه، جشن بهمنگان و روز نهم (آذر روز) از آذر ماه جشن آذرگان است.

اما ممکن است با تاریخ های متفاوتی برای گرامی داشت جشن های ایرانی برخورد کرده باشید. این بدان جهت است که در تقویم امروزی، شش ماه اول سال، ۳۱ روز دارد اما به عقیده برخی از پژوهشگران در گاهشماری باستانی، هر ماه ۳۰ روز داشته است و در پایان سال پنج یا شش روز ویژه داشتند.

به عبارت دیگر چون در گاهشماری کنونی ۶ ماه اول سال ٣١ روز دارند، برای همسان شدن روزهای گاهشماری کنونی با روزهای گاهشماری باستان تاریخ هایی بر خلاف روال اشاره شده برای جشن ها در نظر می گیرند که البته شاید این موضوع کمی از زیبایی زمان گرامی داشت جشن ها بکاهد.

به نظر بسیاری از کارشناسان و ایران شناسان، بسیار زیباست که  وقتی تیر روز(روز سیزدهم) از تیرماه فرا برسد؛ جشن تیرگان را گرامی بداریم و با این روش به تمام دانشمندان و بزرگانی که در طول تاریخ به گاهشماری ایرانی پرداختند احترام خواهیم گذاشت. اما برخی از هم میهنان ما معمولا با توجه به هماهنگی با گاهشماری باستان این جشن ها را گرامی می دارند. برای مثال تیرگان را در روز دهم(که بر اساس گاهشماری کنونی آبان روز می شود) از تیر ماه برگزار می کنند.

البته در برخی اوقات،  گرامیداشت جشن ها با توجه به گاهشماری باستان، بسیار مفید واقع می شود و امکان دارد برگزاری برخی از جشن ها -مانند اسپندگان(سپندارمذگان)- بر اساس گاهشماری باستان (یعنی در ۲۹ بهمن) جا افتاده تر باشد.


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان