هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

چرا فرهنگ ایرانی؟!
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱

شاید اولین سوالی که با خواندن نوشتارهای پیرامون فرهنگ ایرانی پیش می آید؛ این باشد که چرا این قدر از ایران و فرهنگ ایرانی سخن گفته می شود.

چرا این قدر از گذشته ای که گذشته است دم زده می شود در حالی که «امروز ما» بسیار با اهمیت تر از گذشته می باشد. این دیدگاه، بسیار پسندیده و منطقی است. اما به راستی برای بهبود امروز چه باید کرد؟ برای رسیدن به یک فرهنگ شایسته چه راه کاری پیش روی ماست؟

فرهنگ مانند زمینی است که درختان متناسب با همان زمین در آن بارور می شوند و ممکن است گیاهی مناسب ناکجا آباد در این زمین بکاریم و هیچ حاصلی برای ما نداشته باشد.

مطمئناً برای یافتن درختی متناسب با خاک فرهنگ امروز، اولویت با فرهنگ های نیکی است که هزاران سال در بین مردم این سرزمین جای داشته اند و باید گفت هر ملت تحت تأثیر فرهنگ گذشتگان سرزمین اش می تواند پیشرفت کند.


اگر به فکر گیاهانی متناسب این زمین نباشیم؛ علف های هرز رویش می کنند و سرزمین ما ویران و ویران تر خواهد شد. موضوعی که امروز بسیار مشاهده می کنیم. در فرهنگ امروز ما رفتار هایی مشاهده می شود که معلوم نیست از کجا آمده و هدف این موارد چیست! فرهنگ هایی هرز و بی ثمر.

اما بهره بردن از گیاهان اصیل هم باید با اندیشه و دقت صورت گیرد. کاش تأثیری که از گذشتگان می گیریم، مطلوب و کار آمد باشد نه اینکه فقط نامی از آن مانده باشد. برخی از فرهنگ های اصیل ما با آفت و فساد روبرو شده اند. شوربختانه گذر ایام، حملات بیگانگان و حتی غفلت خود ما به فرهنگ های ناب مردمان این سرزمین خدشه وارد آورده است و بدون داشتن دانش کافی درباره ی یک فرهنگ اصیل، کالبدی بدون روح را از آن گرفته ایم و دم از آن فرهنگ می زنیم. درختانی که روزی سبز و تندرست قامت برافراشته و سایه سار این مردم بودند، امروز خشک و بی ثمر در این زمین به سر می برند. باید به دنبال اصل این فرهنگ ها باشیم و دوباره درختانی از همان نوع اما شاداب و سبز در این زمین بکاریم تا به سر منزل مقصود برسیم.

علف های هرز را باید از این زمین بزداییم و بذر هایی بکاریم از نوع همان بذر هایی که گذشتگانمان کاشتند و بوستانی آباد را فراهم ساختند.

جالب اینجاست که ما فرهنگ های نیک هزاران ساله ی خود را فراموش کرده ایم و در نا کجا آباد به دنبال یافتن راه کار هستیم، انتظار هم چیزی جز این وضعیت نابسامان فرهنگی نیست.


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان