هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

واپسین به روز رسانی
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٤:٠۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٤

آیا کیخسرو پیش از کوروش بوده است؟


... کیخسرو در شاهنامه بیشترین آمیختگی را با کوروش بزرگ دارد، هرچند فریدون هم آمیختگی‌هایی با کوروش بزرگ دارد.

اما عده‌ای با بیان این موضوع که بر اساس اوستا کیخسرو پیش از هخامنشیان قرار داشته است، مدعی می‌شوند که هیچ ارتباطی بین کیخسرو و کوروش نبوده است!! 

ادعای این دوستان شاید بر اثر نگاه صرفا تاریخی و رویدادی به داستان‌های شاهنامه باشد. طبیعی است که نادیده گرفتن جنبه‌های اسطوره‌ای و توجه نداشتن به ورود حافظه جمعی در اینگونه آثار، چنین اظهاراتی را در پی دارد.

نکته آنجاست که کیخسرو یک شخصیت اسطوره‌ای است که آمیختگی‌هایی با اشخاص تاریخی و در رأس آنها کوروش بزرگ داشته است. اگر بخواهیم برای یک شخصیت اسطوره‌ای زمان دقیق تعیین کنیم کار بیهوده‌ای انجام داده‌ایم.


ادامه را بخوانید:

آیا کیخسرو پیش از کوروش بوده است؟

نگاهی به مجلس‌های ایران در دوران اشکانی
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱

شورا و مشورت برای اداره حکومت در تاریخ ایران، سابقه ای طولانی دارد. روایت‌های تاریخی، داستان‌ها و آثار به جا مانده از دوران باستان حاکی از وجود مشاوران با هوش و با درایت نزد پادشاهان است.

اما شاید مفهومی که ما به نام مجلس می‌شناسیم به صورت رسمی در دوران اشکانی وارد حکومت‌های ایرانی شد. گرچه در دوران هخامنشی پادشاهان با مشاوران خود مشورت می‌کردند و مجمع بزرگان بسیار با اهمیت بوده است، اما به نظر می‌آید در دوران اشکانی نقش مجلس‌ها بسیار پر رنگ تر شد و در بسیاری از موارد حرف آخر را مجلس می‌زد.


ادامه نوشتار را بخوانید:

نگاهی به مجلس‌های ایران در دوران اشکانی


comment نظرات ()
واپسین به روز رسانی
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٤:٠۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٤

آیا کیخسرو پیش از کوروش بوده است؟


... کیخسرو در شاهنامه بیشترین آمیختگی را با کوروش بزرگ دارد، هرچند فریدون هم آمیختگی‌هایی با کوروش بزرگ دارد.

اما عده‌ای با بیان این موضوع که بر اساس اوستا کیخسرو پیش از هخامنشیان قرار داشته است، مدعی می‌شوند که هیچ ارتباطی بین کیخسرو و کوروش نبوده است!! 

ادعای این دوستان شاید بر اثر نگاه صرفا تاریخی و رویدادی به داستان‌های شاهنامه باشد. طبیعی است که نادیده گرفتن جنبه‌های اسطوره‌ای و توجه نداشتن به ورود حافظه جمعی در اینگونه آثار، چنین اظهاراتی را در پی دارد.

نکته آنجاست که کیخسرو یک شخصیت اسطوره‌ای است که آمیختگی‌هایی با اشخاص تاریخی و در رأس آنها کوروش بزرگ داشته است. اگر بخواهیم برای یک شخصیت اسطوره‌ای زمان دقیق تعیین کنیم کار بیهوده‌ای انجام داده‌ایم.


ادامه را بخوانید:

آیا کیخسرو پیش از کوروش بوده است؟

کانال ما در تلگرام
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٤:٠۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٤

کانال ما در تلگرام

کانال خِرَدگان از فرهنگ زیبای ایران زمین می‌گوید...

 

پیوند (لینک کانال رسمی):

http://telegram.me/kheradgan

 

و یا شناسه (ID) تلگرام:

@kheradgan

 


کانال ما را دنبال کنید:

کانال خِرَدگان


سخنی درباره رونوشت‌های نادرست از این تارنما

گلایه ای از دوستانمان در تارنمای پارسیان دژ


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی