هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

واپسین به روز رسانی


به این کارها معمولا می‌گویند سرقت علمی. یعنی به نظر می‌رسد یغما گلرویی پژوهش خاصی در این باره انجام نداده است و صرفا از نوشته‌های دیگران بدون ذکر نام آنها برداشت کرده است...

غیاث آبادی و گلرویی بیش از هر چیز موضوع تیر به مقعد فرو بردن را مورد توجه قرار دادند و با تصویری از لوحی آشوری که هیچ ارتباطی به هخامنشیان و داریوش بزرگ ندارد، قصد داشتند بر روی مخاطب تأثیر بگذارند. آنها به کتاب کتیبه‌های هخامنشی پی‌یر لوکوک ترجمه نازیلا خلخالی استناد می‌کنند اما جالب آنکه وقتی به چاپ‌های جدید تر این کتاب مراجعه می‌کنیم هیچ اثری از «تیر به مقعد فرو بردن» نیست! یعنی به نظر می‌رسد اصلا پی‌یر لوکوک چنین چیزی را نیاورده است و نتیجه گیری‌های غیاث آبادی و گلرویی درباره اینکه لوکوک چنین چیزی را آورده است نادرست می‌باشد.


ادامه را بخوانید:

یغما گلرویی و کپی نوشته‌های غیاث آبادی


نگاهی به مجلس‌های ایران در دوران اشکانی
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱

شورا و مشورت برای اداره حکومت در تاریخ ایران، سابقه ای طولانی دارد. روایت‌های تاریخی، داستان‌ها و آثار به جا مانده از دوران باستان حاکی از وجود مشاوران با هوش و با درایت نزد پادشاهان است.

اما شاید مفهومی که ما به نام مجلس می‌شناسیم به صورت رسمی در دوران اشکانی وارد حکومت‌های ایرانی شد. گرچه در دوران هخامنشی پادشاهان با مشاوران خود مشورت می‌کردند و مجمع بزرگان بسیار با اهمیت بوده است، اما به نظر می‌آید در دوران اشکانی نقش مجلس‌ها بسیار پر رنگ تر شد و در بسیاری از موارد حرف آخر را مجلس می‌زد.


ادامه نوشتار را بخوانید:

نگاهی به مجلس‌های ایران در دوران اشکانی


comment نظرات ()
واپسین به روز رسانی


به این کارها معمولا می‌گویند سرقت علمی. یعنی به نظر می‌رسد یغما گلرویی پژوهش خاصی در این باره انجام نداده است و صرفا از نوشته‌های دیگران بدون ذکر نام آنها برداشت کرده است...

غیاث آبادی و گلرویی بیش از هر چیز موضوع تیر به مقعد فرو بردن را مورد توجه قرار دادند و با تصویری از لوحی آشوری که هیچ ارتباطی به هخامنشیان و داریوش بزرگ ندارد، قصد داشتند بر روی مخاطب تأثیر بگذارند. آنها به کتاب کتیبه‌های هخامنشی پی‌یر لوکوک ترجمه نازیلا خلخالی استناد می‌کنند اما جالب آنکه وقتی به چاپ‌های جدید تر این کتاب مراجعه می‌کنیم هیچ اثری از «تیر به مقعد فرو بردن» نیست! یعنی به نظر می‌رسد اصلا پی‌یر لوکوک چنین چیزی را نیاورده است و نتیجه گیری‌های غیاث آبادی و گلرویی درباره اینکه لوکوک چنین چیزی را آورده است نادرست می‌باشد.


ادامه را بخوانید:

یغما گلرویی و کپی نوشته‌های غیاث آبادی


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی