هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

کانال رسمی خردگان

واپسین به روز رسانی

تیرگان: پیوند سه گانه باران و تیر و آرش


همزمان با تیرگان یادی می کنیم از شور و شادی ایرانیان در این جشن ملی ایرانی… شور و شادی که تمام آیین هایش تیرگانی است… از جنس باران است… از جنس فداکاری آرش است….

در منابع آمده است که آرش با آنکه می دانست پس از انداختن تیر، جان می دهد، ولی برای مردم چنان کرد و تمام جان خود را در تیر گذاشت. داستان آرش را باید اسطوره میهن دوستی و مردم دوستی دانست...


ادامه را بخوانید:

تیرگان: پیوند سه گانه باران و تیر و آرش


نگاهی به مجلس‌های ایران در دوران اشکانی
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱

شورا و مشورت برای اداره حکومت در تاریخ ایران، سابقه ای طولانی دارد. روایت‌های تاریخی، داستان‌ها و آثار به جا مانده از دوران باستان حاکی از وجود مشاوران با هوش و با درایت نزد پادشاهان است.

اما شاید مفهومی که ما به نام مجلس می‌شناسیم به صورت رسمی در دوران اشکانی وارد حکومت‌های ایرانی شد. گرچه در دوران هخامنشی پادشاهان با مشاوران خود مشورت می‌کردند و مجمع بزرگان بسیار با اهمیت بوده است، اما به نظر می‌آید در دوران اشکانی نقش مجلس‌ها بسیار پر رنگ تر شد و در بسیاری از موارد حرف آخر را مجلس می‌زد.


ادامه نوشتار را بخوانید:

نگاهی به مجلس‌های ایران در دوران اشکانی


comment نظرات ()
واپسین به روز رسانی

تیرگان: پیوند سه گانه باران و تیر و آرش


همزمان با تیرگان یادی می کنیم از شور و شادی ایرانیان در این جشن ملی ایرانی… شور و شادی که تمام آیین هایش تیرگانی است… از جنس باران است… از جنس فداکاری آرش است….

در منابع آمده است که آرش با آنکه می دانست پس از انداختن تیر، جان می دهد، ولی برای مردم چنان کرد و تمام جان خود را در تیر گذاشت. داستان آرش را باید اسطوره میهن دوستی و مردم دوستی دانست...


ادامه را بخوانید:

تیرگان: پیوند سه گانه باران و تیر و آرش


کانال رسمی خردگان

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی