هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

بزرگمهر Bozorgmehr
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱

پادشاهان مردم دوست، برگزیدگان پروردگارند.

(بزرگمهر بختگان)


اندیشمند و خردمند بزرگ ایرانی که وزیر خسرو انوشیروان هم بوده است. نام  رسمی جایگاه وی را «وُزُرگ فَرمَذار» گفته اند. از سخنان وی می توان به خردمندی و دانشمندی او پی برد.

داستان های دلکشی از بزرگمهر گفته می شود که نشانگر هوش بالا و کاردانی او می باشد. بسیاری از پژوهشگران بسامان بودن دوره انوشیروان را از چاره اندیشی ها و خردمندی های بزرگمهر می دانند.

از وی نوشتار هایی هم به جا مانده است. «پندنامه» یکی از یادگارهای بزرگمهر می باشد.


با سپاس از تینا حقوقی


comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان