هفت کشور

Seven Countries

پس از پدید آمدن تارنمای خردگان، بسیاری از نوشتارهای این تارنگار به خردگان واگذار شد

واپسین به روز رسانی
مهرگان را چگونه زنده کنیم؟!
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱

مطالعه درباره روزگار پیشین، فواید بسیار زیادی دارد. یکی از فواید آن، آراستن و آبادانی امروز ماست. ایده هایی که از داشته های پیشین این مرز و بوم بدست می آید را می توان همچون نهال جوانی در خاک فرهنگ امروز کاشت.

جشن مهرگان یکی از یادگارهای ارزشمند دوران باستان است و تا حد نوروز در میان ایرانیان ارزش داشته است. امروز هم می توانیم با ایده گیری از گذشتگانمان و متناسب شرایط این روزگار، این جشن را زنده کنیم. مهرگان، جشن مهرورزی است و از طرفی نباید جشن اسپندگان که این روز ها بسیاری از ایرانیان از آن آگاهی دارند را نادیده گرفت. به راستی در این روزگاران، حال و هوای جشن اسپندگان در زمستان بیشتر متناسب روز عشق است تا جشن مهرگان در پاییز! اما برای گرامی داشت جشن مهرگان راهکار های فراوانی وجود دارد...


ادامه مطلب...
comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی
جشن مهرگان، جشن مهرورزی
فرستنده : مجید خالقیان - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱

مهر روز(روز شانزدهم) مهر ماه، جشن بزرگ مهرگان از جشن های باستانی ایرانی است و به گفته برخی از پژوهشگران این جشن تا بیست و دوم مهر ماه ادامه داشته است.

جشن مهرگان مانند نوروز در هر دوره ای متناسب با اندیشه ها و آیین های همان دوره در میان مردم رایج بوده و گرامی داشته می شده است. از همین رو گفته ها، روایت ها و نظریه های زیادی درباره فلسفه آن وجود دارد.

آن چیزی که درباره این جشن می توان گفت، پیوند آن با مهرورزی و عهد و پیمان است.

همانطور که طبع زیبا دوست آدمی حاضر نبوده است نوروز را که جشن طبیعت است فراموش کند، مهرگان هم به واسطه ی مفاهیم انسانی اش هزاران سال در میان مردم جای داشته است. هر انسانی با هر آیین و فرهنگی، مهر ورزی را  می پسندد و شاید از همین رو این جشن از ابتدا در میان ایرانیان جای داشته و سپس با آمدن آیین های زرتشتی و اسلام اهمیت خود را حفظ کرده است.


ادامه مطلب...
comment نظرات ( )
واپسین به روز رسانی

نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان