روزهای ارزشمند تیرماه

۱ تیر: جشن آب پاشونک

۶ تیر: جشن نیلوفر

۸ تیر: روز مبازه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی

۱۳ تیر: جشن تیرگان

جشن خام خواری

 در اینجا توضیح مختصر درباره هر کدام از این روزها را بخوانید:

روزهای ارزشمند تیرماه

/ 0 نظر / 7 بازدید