اشکانیان و پهلوانان حماسی ایران

با آنکه از اشکانیان در داستان‌های حماسی ایرانیان، از جمله در شاهنامه، کمتر نام برده شده است اما بسیاری از داستان‌های شاهنامه یادآور دوران اشکانیان هستند.

ادامه را بخوانید:

اشکانیان و پهلوانان حماسی ایران

/ 0 نظر / 29 بازدید