پیروز بی برده

وقتی که ایران هست خلیج یعنی فارس

تاریخ می لرزد از خشم قوم پارس

 

جز این اگر باشد خلیج آبی نیست

بی سایه ایران غیر از سرابی نیست

 

تا میهن کاوه تابوت ضحاک است

این سرزمین از هر اهریمنی پاک است

 

صدها هزار آرش جان در کمان دارند

تیری اگر کاریست این عاشقان دارند

 

وقتی هویت را در نام می جوید

هر بی نشان ناچار صد یاوه می گوید

 

چیزی که در صلح است از جنگ می خواهد

قدرت اصالت نیست فرهنگ می خواهد

 

ما وارث کوروش فرزند جمشیدیم

پیروز بی برده بت نپرستیدیم

 

ما ریشه ای دیرین در عشق و خون داریم

مادر شب تاریخ تا صبح بیداریم

 

 

/ 3 نظر / 9 بازدید
سیما

سلام از این اشعار زیبا زیاد از عصار شنیدم. میگردم و حتما دانلود میکنمش [گل]

آرمان

تا میهن کاوه تابوت ضحاک است این سرزمین از هر اهریمنی پاک است به امید روزی که این بیت به حقیقت بپیوندد.

فرشید

درود بر شما سرور گرامی تارنگاشته بسیار زیبا وپُرباری دارید از اهورامزدا خواستار پیروزی وشادی روز افزون برای شما دارم . فرجاد باشید