سرایت مهرگان باشد

سرایت مهرگان باشد

درفشت کاویان باشد

کجا رفتی سفر کرده؟!

غمت، اندوه جان باشد


خِرَد همراهِ راهت باد

هنر هر دم کنارت باد

بهنگام است باز آیی

شکوهم را تو باز آری


فریدون وار و آرش سان

سرای زشت دیوان را

کنی ویران!


(مجید خالقیان)

/ 0 نظر / 88 بازدید