اسطوره و تاریخ

دکتر محمد علی اسلامی ندوشن:

تاریخ مضبوط ، از روح و آب و رنگ بی بهره است؛ گرد و خاک قرون برخود دارد؛ به عالم مردگان متعلق است. امّا حماسه، تاریخ زنده است؛ نماینده روح ملتی است که هنوز نمرده است.

آن چیزی که ذهن خیلی از ما را مشغول می کند این است که آیا اشخاصی مانند، کاوه، فریدون، رستم، آرش و... در تاریخ وجود داشته اند یا خیر؟!

ادامه را بخوانید:

اسطوره و تاریخ

/ 1 نظر / 81 بازدید
mahta

نظر من اینه که شاید افرادی دقیقا با این خصوصیات وجود نداشته اند ولی فکر می کنم فردو سی آنها را با الهام از شخصیت ها ی واقعی نوشاه