ضحاک تازیZahak

 

کاوه در برابر ضحاک تازی

 

/ 6 نظر / 200 بازدید
رها

من موندم چطور چنین آدم وحشتناکی رو تحمل میکردن و از ترس نمیکشتنش [متفکر] عجبااااااااااااااا

رها

[خنده] زیاد به خندم توجه نکن من هروقت زیادی میترسم این جوری میخندم [اضطراب]

رها

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

بوف کور

هزار سال دیگه محمود خودمون و بخوان ترسیم کنن یه چیزی بدتر از این میشه +یه هاله نور._مار[نیشخند]

rata

خوب بود یه ذره هم ترسناک فقط اخه چرا بقیه به اون خدمت می کردن و به مار ها مغز می دادن نمی ذاشتن که مار ها مغز پادشاه رو بخوره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اون هم چنین پادشاهی[سوال]