سرای شادی ها

سرای شادی ها، نماهنگی است پیرامون جشن های باستانی ایرانی و توضیحاتی پیرامون چگونگی گاهشماری ایرانی.

این نماهنگ حدود دو سال پیش به همت هموندان فعال کانون ایرانشناسی دانشگاه دامغان تهیه شد؛ هرچند مسئولین دانشگاه حمایت خاصی از این کار نکردند و این نماهنگ صرفا نتیجه تلاش خود اعضای دانشجوی کانون بود. این نماهنگ مورد استقبال دوستانم در انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران هم قرار گرفت و برای یکی از همایش ها در نظر گرفته شد.

 نماهنگ را ببینید:

سرای شادی ها

/ 0 نظر / 78 بازدید