پیرامون تحریف نام خلیج فارس در مسابقات گوانگ ژو

تحریف آشکار تاریخ این بار توسط یک دوست !!

سانسور رسانه ملی در این بین جالب به نظر آمد . طوری که انگار یک مسئله معمولی رخ داده است . اما رسانه های زیادی با پوشش این موضوع و تحلیل آن به جمع زیاد معترضین پیوستند. رسانه های عربی از این موضوع بسیار خوشحال شدند و آن را دلیلی بر حقانیت خود می دانستند.

ادامه مطلب...

/ 0 نظر / 6 بازدید