وظیفه ما

وظیفه ما ایرانیان بسیار خطیر است. با آن فرهنگ غنی که هزاران سال نیاکان ما نگاه داشتند... اگر انسان بزرگی در سرزمین ایران زندگی کرده است؛ طبیعتاً وظیفه ایرانیان است که وی را به دنیا بشناسانند تا همه از دستاورد های نیک وی که برای بشریت مفید است بهره ببرند.

 ادامه را بخوانید:

وظیفه ما

/ 0 نظر / 42 بازدید