زکریای رازی و اخلاق فراموش شده پزشکی

ممکن است این روزها از رفتار برخی پزشکان آزرده خاطر شده باشید و ویژگی‌هایی را در آنها دیده باشید که چندان نیکو نیست. جالب آنکه زکریای رازی سالها پیش به این گونه پزشکان انتقاد کرده و از اخلاق پزشکی سخن به میان آورده است.

ادامه را بخوانید:

زکریای رازی و اخلاق فراموش شده پزشکی

/ 0 نظر / 17 بازدید