ملی شدن نفت

چه رنج هایی کشیده شد تا از نعمت های خدادادی این مرز و بوم بهره ببریم

قدر آن ها را بدانیم

روز ملی شدن صنعت نفت گرامی باد

/ 2 نظر / 51 بازدید
ترنم

سلام چرا عادت داری بی انصاف باشید؟! از نقش آیت الله کاشانی و شهید دکتر فاطمی چرا نمیگید؟ این 3 در کنار هم منجر به حماسه ملی شدن صنعت نفت شدند و هیچ کدام به تنهایی قادر بر انجام نبودند

ممنون یادی از این موضوع کردید. فعلا که این بنده خدا مصدق رو بعد از این همه خدمت، کردنش فراماسون و جاسوس بیگانه و این حرفا روحش شاد