آرامگاه کوروش Tomb Of Cyrus

 

عکس های متناسب زمینه

ابعاد:

١٢٠٠*١۶٠٠

 

ابعاد:

٩٠٠*١۴۴٠

متناسب مانیتور های واید

 

لحظاتی را در کنار آرامگاه کوروش بزرگ سپری کنید:

Panoramic Photo

 

درباره کوروش بزرگ بخوانید:

فرتور هایی (تصویر هایی) از کوروش بزرگ

کوروش بزرگ در شاهنامه فردوسی

کوروش بزرگ در نگاهی کوتاه

گفته هایی از کوروش بزرگ

زاد روز کوروش بزرگ - هفتم آبان یا چهارم شهریور؟!

اندیشه کوروش

ذوالقرنین

/ 1 نظر / 20 بازدید
سارا

[گل] دستت درد نكنه. [تایید]