باز هم ورزقانمان لرزید!!! آی ایرانی از خواب غفلت برخیز!

نویسنده: دکتر آریو شاهین جعفری          تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ١٣٩١

آی ایرانی! ایرانی! ایرانی!

دعوای خجالت آور و بچگانه ترک و فارست را بگذار کنار. دست از این بی فرهنگی مشمئز کننده ات بر دار. لعاب نازک حقیقتی که  را بر اغراض سیاسی و مالی ات را کشیدی، لختی فراموش کن و به داد هموطنانمان برس. چه فرقی می کند از چه نژادی هستیم و به چه زبانی و یا زبانهایی صحبت می کنیم. مگر بزرگان این مرز بوم مفتخر به نژاد خاصی بودند؟ داد از آریایی یا ترک بودن می زدند؟ تا جایی که ما دیدیم کلامشان با یاد خدای بزرگ شروع می شد و خود را مفتخر به یاری و نصرت الهی در راه پیروزی بر دشمن، استقرار آرامش و امنیت برای عموم مردم می دانستند و سفارششان به دوری گزیدن از دروغ، ستم به همنوع خویش بود. بدترین غلوشان انتساب نماینده خدا در زمین  به خویشتن بود و نه عنوان تحقیر آمیز و فرومایه نماینده نژاد خاصی !!! که هر نژادی نشانی است از آیت خداوند بر تنوع و تکثر جوامع انسانی وگرنه همچنان که خود گوید ملاک برتری تقوای انسانی است و نه خصوصیات ظاهری و ژنتیکی.

اینجا سرای چمبرلین و گوبینو نیست. در فکر بزرگانش سروری نژاد آریایی و یا غیر آریایی نیست.پان مرض است، بخشی از وجود ما نیست.

اینجا ایران است. سرزمینی که شاهش کوروش مهربان، قهرمان ظلم ستیزش بابک خرمدین تا دم مرگ دلاور، وکیل الرعیایش خان گشاده دل زند، خادم ملتش ستار خان و باقر خان، و شهیدانش فرزندان لبیک گوی به ندای شرف و ایمان 8 سال دفاع مقدس هستند.

به تو می گویم ای مدعی روهروی بابک! آن فرزند شجاع و مظلوم در راه ایران جان سپرد و نه زبان و یا فرهنگ قومیت خاصی و ستارخان هم خود را خادم ملت می دانست و نه منطقه ای خاص از ایران!

هان به تویی که خود را پور کوروش می نامی می گویم کجای منشور آن مرد بزرگ آمده که هموطن غیر همزبانت را برنجانی؟! یا به نام کسی به هر عقیده ای با دیده احترام می نگریست به اعتقادات مردم هجوم بری. این صفت خداوندگاران آشور است نه آنکه ادعای کوروش دوستی دارد. وای بر تو ای غافل یا بهتر بگویم اف بر تو ای شیاد پلیدی که در لباس ایران دوستی خزیدی!!!

به تویی که برای حسین (ع) سینه می زنی فاش می گویم کجای دین حنیف محمد (ص) آمده که دوست داشتن مفاخر ملی، کهنه پرستی و دوری از گزیدن از هویت دینی است. مگر هموطن ، ایمانت چنان سست گشته که با وطن پرستی در ظرف وجودت نگنجد؟!

ولله که حتی در فرش ایرانی هم می توان همگرایی طیف گوناگونی از رنگهای مختلف را که به شکل دلپذیری در هم تنیده شده اند، احساس نمود آیا این آیتی از خرد گذشتگانمان نیست که امروز کمرنگ و واگرا شده؟!

لذا برادر و خواهری که به اسم هر بزرگوار ملی ،منطقه ای و قومی و یا کتاب خدا ،چنان خصم بداندیش با غیر خود رفتار می کنید یا بردیای دروغین هستید و یا خوشبینانه چونان متعصبی بی اندیش به بیراهه می روید.

لذا عزیزان دست از این بزرگوران بردارید که رهروانی کج اندیش چون شما را نمی خواهند و نخواهند خواست!!!

دین خدا هم به تفسیر بزرگانش واگذارید که به مصلحت مسلمینش واقف ترند نه مایی که خطی نخوانده خطوط آسمانی به نفع نفسمان تفسیر می کنیم!!!

متن کامل...

/ 2 نظر / 47 بازدید
حس سبز

سلام دوست من. زیبا گفتی.مرسی. توهین به اقلیت چه قومی و چه مذهبی و چه فکری نشان از فهم پائین اون فرد داره! می شه هم دینت رو داشته باشی و هم به فرهنگ غنی سرزمینت ببالی. اگه دوست داشتی راجع به مطلب " هدیه یا تقاص؟!..." نظر بده.مرسی. [گل]

نگار

بسیار جالب بود،دیدی همه جانبه داشت نشون دادید که ایرانی با همه ی تاریخش زندس ایرانی با ترک و لر وفارس... زندس ایرانی با ایرانی بودنش زندس لازم نیست