پاسارگاد در برابر زلزله های تا ٧ ریشتر مقاوم است

روش پی دو پوشه، تکنیکی در مهندسی سازه و زلزله است که مهندسان پیش از ساخت سازه، از دو پی روی هم استفاده می کنند. پی اول به صورت ثابت است و پی دوم روی پی اولی  ساخته شده است و دارای قابلیت ارتعاش است. استفاده از این روش باعث می شود که مقاومت سازه ها تا بیش از  ٧ ریشتر بالا برود و در هنگام زلزله با حرکت سازه ها در قسمت پی، ضربه زلزله گرفته شود و سازه آسیب نبیند. از این روش هم اکنون در ساخت سازه های حساس در کشورهای زلزله خیز از جمله ‍‍ژاپن استفاده میشود.

یاری نامه:

تارنمای تاریخ ما

باسپاس از:

نشریه مرز و بوم

/ 0 نظر / 23 بازدید