پدر دانش ایران شناسی

امروزه اشخاص تأثیر گذار در یک دانش را به عنوان پدر آن دانش معرفی می کنند. همانطور که آگاه هستید، ایران شناسی هم به عنوان یک رشته تحصیلی در دانشگاه ها مطرح است. آیا نمی توان فردوسی را پدر دانش ایران شناسی دانست؟!

در یادگار ارزشمند فردوسی یعنی نامه باستان(شاهنامه) نگاهی همه جانبه به سرزمین ایران وجود دارد؛ از تاریخ گرفته تا فرهنگ و آیین های ایرانیان از دیر باز. داستان های حماسی و یادگارهای دلاوران این سرزمین به همراه داستان های مهر آمیز و عاشقانه در این اثر دیده می شوند. به راستی اگر می خواهیم دیدی همه جانبه به ایران داشته باشیم و بسیاری از دستاورد های تمدنی این سرزمین در روزگاران کهن را استخراج کنیم، باید نامه باستان(شاهنامه) را بشناسیم.

/ 2 نظر / 73 بازدید
مرتضی

مثل همیشه هم مطلب عالی و زیبایی بود و هم کار شما قابل ستایش بود

سحر

بسیار عالی ممنون