خیام نیشابوری

به راستی هرچه از این دانشمند پرآوازه بگوییم کم گفته ایم (سده پنجم خورشیدی).

خیام یک چهره جهانی است که کار های ارزشمندی در زمینه های رایشگری(ریاضی)، ستاره شناسی، گاهشماری و ... انجام داده است. شاید بیشتر آوازه خیام به اندیشه ها و ترانه هایش باشد ولی جایگاه دانشی وی را نباید نادیده گرفت.

خیام در زمان «ملکشاه سلجوقی» به پیرایش(اصلاح) گاهشماری ایران پرداخت که کوشش او به یکی از درست ترین گاهشماری ها انجامید.

/ 0 نظر / 72 بازدید