پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

آرامگاه کوروش Tomb Of Cyrus

  عکس های متناسب زمینه ابعاد: ١٢٠٠*١۶٠٠   ابعاد: ٩٠٠*١۴۴٠ متناسب مانیتور های واید   لحظاتی را در کنار آرامگاه کوروش بزرگ سپری کنید: Panoramic Photo   درباره کوروش بزرگ بخوانید: فرتور هایی (تصویر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 161 بازدید