بزرگمهر Bozorgmehr

پادشاهان مردم دوست، برگزیدگان پروردگارند.

(بزرگمهر بختگان)


اندیشمند و خردمند بزرگ ایرانی که وزیر خسرو انوشیروان هم بوده است. نام  رسمی جایگاه وی را «وُزُرگ فَرمَذار» گفته اند. از سخنان وی می توان به خردمندی و دانشمندی او پی برد.

داستان های دلکشی از بزرگمهر گفته می شود که نشانگر هوش بالا و کاردانی او می باشد. بسیاری از پژوهشگران بسامان بودن دوره انوشیروان را از چاره اندیشی ها و خردمندی های بزرگمهر می دانند.

از وی نوشتار هایی هم به جا مانده است. «پندنامه» یکی از یادگارهای بزرگمهر می باشد.

با سپاس از تینا حقوقی

/ 1 نظر / 88 بازدید
سعید

تشکر متاسفانه باید بگم که تازه فهمیدم بزرگمهر کی بوده،چرا تو تاریخ اینارو به ما نمیگن؟ پاینده باشید