نوروز ایرانی

پس از این تلاش‌های هزاران ساله برای حفظ هر چه بهتر این آیین باستانی که امروزه تحسین جوامع بین المللی را برانگیخته است، متأسفانه این روزها اقداماتی صورت می گیرد که این جشن را به کل غیر ایرانی بخوانند! می‌دانیم که وقتی از حوزه فرهنگ و تمدن ایران سخن می گوییم منظور ما صرفا یک کشور و مرزهای سیاسی امروز نیست بلکه منظور یک ناحیه فرهنگی کهن است که دستاوردهای مشترک فراوان داشتند که یکی از آنها نوروز است.

 ادامه را بخوانید:

نوروز ایرانی

/ 0 نظر / 6 بازدید